Condition of Use


Definice

Zhotovitel: Real Model 2020 sro.. Informace zobrazené Zhotovitelem na jeho webových stránkách www.realmodel.cz/shop Kupující: Každý uživatel internetu, který zasílá Zhotoviteli nabídku na zakoupení jakéhokoli produktu zobrazeného ve společnosti Real Model 2020 sro.

Smlouva o maloobchodním prodeji

Veškeré zobrazené informace o Real Model 2020 sro.l nepředstavují smluvní nabídku, ale nákupní nabídku, která odpovídá současným obecným podmínkám.

Zhotovitel vyjadřuje ochotu uzavřít smlouvu zasláním přijetí objednávky kupujícím e-mailem. Smlouva bude uzavřena po obdržení akceptační zprávy dodavatele do poštovní schránky nákupu na serveru jeho poskytovatele internetových služeb. Kupující je odpovědný za ověření funkčnosti své elektronické schránky. Kupující je odpovědný za jakékoli následky v případě poruchy

Ceny a daně

Naše ceny se mohou změnit bez předchozího upozornění a vztahují se na doručení z našeho skladu, Praha, Česká republika. V tuto chvíli je zobrazena pouze jedna cena: bez jakékoli registrace uvidíte cenu, která nezahrnuje daň z přidané hodnoty (DPH). ¨ Přepravní náklady budou připočteny podle skutečné hmotnosti balíku. Ceny neobsahují žádné místní daně, které by kupující mohl případně zaplatit při převzetí zboží v zemi kupujícího. Dokud zboží není plně zaplaceno zákazníkem, je každý dodaný produkt stále legálně vlastněn dodavatelem.


Dodací podmínky

Produkty zvolené kupujícím mu budou doručeny Českou poštou (leteckou poštou). Zboží je přepravováno na riziko kupujícího. Zhotovitel dělá vše pro to, aby doručil zboží kupujícímu v dokonalém stavu, avšak nemůže nést odpovědnost za škody vzniklé během přepravy. Výrobky mohou být dodávány na splátky kvůli velkým rozměrům. V takovém případě bude dodavatel kontaktovat kupujícího e-mailem a informovat ho o tom. Ke každé zásilce budou připočteny náklady na dopravu. Jakékoli stížnosti (poškození, zpoždění atd.) Týkající se přepravy musí být neprodleně zaslány přepravní společnosti a dodavateli.


Reklamační řád

Pokud se kupující setká s problémem se zaslanými produkty, může objednávku (nebo její část) vrátit dodavateli do 15 dnů od obdržení zboží (kupující nám musí zaslat písemný důvod pro vrácení a kopii potvrzení od místní pošty E-mailem). Po tomto období dodavatel nebude nahrazen ani proplacen žádný produkt.

Pravidla pro vrácení zboží

Poškozeno při příjezdu (DOA)
Procedura DOA dává kupujícímu právo obdržet nový produkt v rozumně zrekonstruované lhůtě. Zhotovitel nenese odpovědnost za jakékoli zpoždění v postupu DOA. Poškozené produkty budou zabaleny a vráceny jako nové dodavateli nejpozději 24 hodin po obdržení zboží. Náklady na vrácení zboží jsou náklady pro kupujícího a dodavatel nebude hradit žádné náklady na vrácení zboží. Zhotovitel zašle kupujícímu nový produkt, jakmile obdrží poškozený zpět. Kupující o tom také informuje dodavatele e-mailem ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ).

Zamítnutí

Produkt neodpovídá objednanému zboží. Kupující informuje dodavatele e-mailem ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ), že produkt neodpovídá jeho potřebám. Objednané produkty budou zabaleny a vráceny v původním bezpečnostním obalu dodavateli. Kupujícímu budou účtovány všechny náklady spojené s tímto postupem. Zhotovitel vrátí kupujícímu hodnotu produktu prostřednictvím jeho účtu na kreditní kartě, jakmile produkt obdrží zpět. Náklady na dopravu se nehradí.

Zásady ochrany osobních údajů

Web www.realmodel.cz můžete navštívit, aniž byste nám sdělili, kdo jste, ani o sobě nesdělili žádné osobní údaje. Vaše osobní údaje nebudeme sdílet s jinými společnostmi, které nabízejí související služby.

Pokud se rozhodnete pro nákup v našem obchodě, budete se muset zaregistrovat a poskytnout nám své jméno, e-mailovou adresu, poštovní adresu a další osobní údaje. Pokud také platíte kreditní kartou, všechny informace o kreditní kartě budou odeslány prostřednictvím zabezpečeného webu pomocí protokolu SSL (váš prohlížeč musí podporovat 128bitové šifrování). Tyto informace budou znát pouze tři strany: kupující, dodavatel a banka. Přijímáme pouze kreditní karty VISA a Eurocard-Mastercard (EC / MC) a Pay Pal
. Dodavatel neeviduje čísla kreditních karet. Jakmile je transakce zpracována a potvrzena, bude z našich záznamů vymazána každá stopa čísla vaší kreditní karty.
Zřeknutí se odpovědnosti Zhotovitel neodpovídá za žádné škody nebo úrazy způsobené kupujícím pomocí výuky dodaných dodavatelů.

Pokud bude některá část těchto podmínek neplatná nebo neplatná, platnost ostatních ustanovení nebude narušena.

Ochranné známky

Všechny názvy produktů, názvy společností atd. Jsou ochranné známky a majetek příslušných vlastníků.